naar inhoud

Zebra eva vzw

De vereniging Zebra is opgericht als een vzw en omgevormd tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Zebra is een onderdeel van en onderschrijft de missie en de doelstellingen van de stad Diksmuide. De vereniging is belast met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende en beleidsvoorbereidende zaken van gemeentelijk belang. De vereniging staat in voor de opmaak, uitvoering, promotie en bekostiging van de programmering van het cultuurcentrum Kruispunt en van de openbare bibliotheek. Daarnaast neemt de vereniging ook deel aan het culturele luik van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband waarin de stad Diksmuide participeert.  

De statuten van de vereniging gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden, van de raad van bestuur en de algemene vergadering. De statuten van Zebra eva vzw kan je nalezen bij de downloads.

Daarnaast is er ook een samenwerkingsovereenkomst tussen Zebra eva vzw en stad Diksmuide. Deze regelt de verhoudingen tussen de stad en de vereniging, de afstemming van het beleid en de omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van de vereniging ten opzichte van de stad en de engagementen van de stad ten opzichte van de vereniging. Meer weten? Download deze samenwerkingsovereenkomst.

Meer info

Voorzitter Zebra eva vzw

Werner Decoutere, Viconiastraat 1, 8600 Diksmuide

tel. 051 55 55 27, wd@kantoor-decoutere.be